April 2, 2021

#5 NIGHT SHIFT, revisited by Annelies Vanhaverbeke

FR
Annelies Vanhaverbeke m’a toujours touchée en tant qu’artiste et en tant que personne. La rencontrer et admirer son travail est comme un simple pas vers la liberté, vers le pays des rêves, si proche et si vite oublié. Elle vit et travaille à Anvers, en Belgique.
En 2003, elle a obtenu un Master en Sculpture à l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers (KASKA) et a fait en 2003-2004 un Post Graduate, Autonomous Visual Arts, à l’Académie Post Sint Joost à Breda (Pays-Bas).
Bien que la pratique d’Annelies Vanhaverbeke soit multidisciplinaire, et se situe à mi-chemin entre la peinture, la sculpture, le dessin et la réalisation de collages et d’assemblages, ces dernières années, ce sont surtout les peintures qui parlent. Sans formation en peinture, elle les pose sur la toile de manière très libre. Elle laisse tomber la perspective. Elle peint avec des pinceaux et des outils tels que des lattes, mélange la peinture sur la toile, repeint et travaille en collage – et avec de fortes références à la sculpture – dans un style très caractéristique.

« Mars 2020, j’ai commencé une série de peintures avec le titre provisoire Salon de Quoi Faire. Des intérieurs dans lesquels il ne se passe apparemment rien. Dans ces premiers dessins et peintures, les gens/les personnes sont les grands absents, tout comme dans mes peintures précédentes. Des vies tranquilles.
En suivant la musique de Tuur Florizoone, Night Shift, j’ai commencé à faire des croquis et des dessins basés sur une nuit avec mon amoureux à Liège. Quand les bars étaient encore ouverts et que le couvre-feu ne nous empêchait pas d’aller où on voulait. La danse nocturne et les promenades dans la ville, la chaleur et le confort du pub, … m’a rappelé fortement l’atmosphère et le rythme de la chanson de Galway.
Les gens peuplent les intérieurs. »

Caméra et montage : Bart Zwysen
musique : Galway – Tuur Florizoone – album : ‘Night Shift

EN
Annelies Vanhaverbeke has always touched me as an artist and as a person. Meeting her and admiring her work is like a simple step to freedom, to dreamland that is so close and so quickly forgotten. She lives and works in Antwerp, Belgium.
In 2003 she graduated as Master of Sculpture at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp (KASKA) and did a Post Graduate, Autonomous Visual Arts, at the Academy Post Sint Joost in Breda (Netherlands) in 2003-2004.
Although the practice of Annelies Vanhaverbeke is multidisciplinary, and holds the middle ground between painting, sculpture, drawing and the making of collages and assemblages, in recent years it is primarily the paintings that speak. Unburdened by a background in painting, she puts them on canvas in a very free manner. She lets go of perspective. She paints with brushes and tools such as slats, mixes paint on the canvas, repaints and works in a collage – and with strong references to sculpture – in a very characteristic style.

« March 2020 I started a series of paintings with the working title Salon de Quoi Faire. Interiors in which apparently nothing happens. In those first drawings and paintings, figures are the big absentees, just like in my previous paintings. Quiet lives.
Following the music of Tuur Florizoone, Night Shift, I started making sketches and drawings based on a night with my lover in Liège. When the pubs were still open and the curfew didn’t stop us from going wherever we wanted. The nightly dancing and wandering through the city, the warmth and coziness of the pub, … reminded me strongly of the atmosphere and rhythm of the Galway song.
People populate the interiors. »

Camera & editing: Barts Zwysen
Galway – Tuur Florizoone – album: ’Night Shift’

NL

Annelies Vanhaverbeke heeft me als artieste en persoon altijd geraakt. Haar ontmoeten en haar werk bewonderen is als een eenvoudige stap naar de vrijheid, naar dromenland dat vlakbij is en zo snel vergeten wordt. Ze woont en werkt in Antwerpen, België.
In 2003 is ze afgestudeerd als Meester in de Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASKA) en deed in 2003-2004 een Post Graduaat, Autonome beeldende kunst, aan de Akademie Post Sint Joost in Breda (Nederland)
Hoewel de praktijk van Annelies Vanhaverbeke multidisciplinair is, en het midden houdt tussen schilderen, beeldhouwen, tekenen en het maken van collages en assemblages, zijn het de laatste jaren in de eerste plaats de schilderijen die spreken. Niet belast door een schilderkunstige achtergrond zet ze die op een heel vrije manier op doek. Ze laat perspectief los. Schildert met borstels en hulpmiddelen zoals latten, mengt verf op het doek, herschildert en werkt collagegewijs – en met sterke referenties naar de beeldhouwkunst – in een zeer kenmerkende stijl.

« Maart 2020 ben ik begonnen aan een reeks schilderijen met als werktitel Salon de Quoi Faire. Interieurs waarin schijnbaar niets gebeurt. Mensen/fguren zijn in die eerste tekeningen en schilderijen de grote afwezigen, net zoals in mijn voorgaande schilderijen. Stille levens.
Naar aanleiding van de muziek van Tuur Florizoone , Night Shift, ben ik schetsen en tekeningen beginnen maken gebaseerd op een nacht met mijn lief in Luik. Toen de café’s nog open waren en de avondklok ons niet weerhield te gaan en staan waar we wilden. Het nachtelijk dansen en dwalen door de stad, de warmte en gezelligheid van het café, … deden mij sterk denken aan de sfeer en het ritme van het nummer Galway.
Mensen bevolken de interieurs.

Camera & montage: Bart Zwysen
muziek: Galway – Tuur Florizoone – album: ’Night Shift’